טארט לימונענע קטן

טארט לימונענע קטן

₪60מחיר

בצק פריך עם קרם לימון ונענע טרייה בעיטור מרנג

    !
    Widget Didn’t Load
    Check your internet and refresh this page.
    If that doesn’t work, contact us.